Produkter Tjenester Meny

Varme- og sanitæranlegg på Silver Seed smoltanlegg

Sammen med Artec Aqua, som er totalentreprenør på det nye smoltanlegget til Ellingsen Seafood, skal Nobel Rør sørge for innvendig og utvendig sanitæranlegg, teknisk rom, varmepumpe og varmeanlegg. Silver Seed skal stå ferdig i september 2020.

Prospekt: Artec Aqua

Med dette anlegget blir Ellingsen Seafood selvforsynt med smolt