Produkter Tjenester Meny

Nobel Rør bygger for fremtiden

I 2015 flyttet vi inn i nye lokaler sammen med fire andre lofotbedrifter. Vi gikk sammen om et nybygg - Osan Næringspark.

Da vi var på leting etter nye lokaler, traff vi under prosessen tre andre bedrifter med samme behov; Fr. Wangsvik AS, Ellingsen Seafood AS og Lofot Entreprenør AS.  Vi så det som fornuftig å gå sammen om å reise et nytt bygg i fellesskap. Sammen opprettet vi aksjeselskapet Osan Næringspark AS til å stå som eier av bygget og være byggherre.

Øyvind Løvdal, styreleder hos oss i Nobel Rør og Installasjon og styremedlem i Fr. Wangsvik har fungert som kjernen bak samarbeidet.  Han er også styreleder for Osan Næringspark. Han sier det har vært et svært interessant og positivt prosjekt som har vart et par år. Nybygget ligger på sydspissen ved industrikaia i Osan utenfor sentrumskjernen i Svolvær og sto  klart til innflytting 11. desember 2015.

Nobel Rør Installasjon, Fr. Wangsvik og Lofot Entreprenør har alle vært involverte i selve arbeidet. Vi har hatt ekstern hjelp på prosjektstyring og fra arkitekt. Vi har installert alt på varme og sanitær i bygget. I ett års tid har tre rørleggere gått på fulltid på prosjektet.

- Det som er spesielt med dette prosjektet at vi sitter med flere “hatter”, og må tenke både som byggherrer og på våre egne bedrifters økonomi. Dette har det vært viktig å være seg bevisst hele tiden, sier Kristian Hansen, daglig leder hos Nobel Rør Installasjon. 

Lokalene er på 2.500 m2 og av dette benytter  vi 600 m2 . Her vil vi ha god lagerplass, og går med tanker om å opprette en kombinasjon av showroom og butikk.

- Det har vært en lang prosess fra behovet for bedre egnede lokaler i 2010, til dannelsen av Osan Næringspark i 2013 og frem til realiseringen av drømmen med et ferdig bygg på tampen av 2015. 

Daglig leder Kristian Hansen

Daglig leder Kristian Hansen