Produkter Tjenester Meny

Nye leiligheter på Tinden Brygge

Nobel Rørinstallasjon står for VVS-arbeidene i de nye leilighetene på Tinden Brygge i Svolvær.

På kaipromenaden i Svolvær er leilighetene på Tinden Brygge i ferd med å bli ferdige. Bygget som består av 20 leiligheter og næringsarealer, skal ifølge planen være innflytningsklare i månedsskiftet oktober/november 2016.

 I byggeperioden har Nobel Rør Installasjon stort sett hatt 5-6 personer på plass – inkludert to lærlinger. Stein Tore Henriksen fra oss har vært bas på arbeidene knyttet til VVS. Prosjektet startet i august 2015, og de første arbeidene besto i legging av bunnledning og avløpsrør for nedstøping.

 Siden har det vært installasjon av varmtvannstanker, sprinkleranlegg og gulvvarme før parketten legges. En elektrokjel i første etasje, samt en varmepumpe på taket sørger for oppvarming av gulvvarmen.

 Det siste som blir gjort, å sette inn utstyr på baderommene. Det er i utgangspunktet standardutstyr som installeres, men de nye eierne har mulighet til å komme med alternative ønsker. Det er blant annet flere som i stedet for tradisjonelle toaletter, går for den nye løsningen fraGeberit hvor toalettene har spyle- og tørkefunksjon integrert.

Det er Vågar Havn AS som eier prosjektet, og DSN er entreprenør. Du kan lese mer om prosjektet på DSN's nettsider.