Produkter Tjenester Meny

Prosjekter og referanser

Her kan du lese om noen av prosjektene vi har levert og som kommer. For tiden jobber vi blant annet med sanitæranlegg til et nytt smoltanlegg på Mølnarodden (Silver Seed), og nye boliger på Kreta i Kabelvåg. I 2020 gyver vi også løs på prosjekt for Kabelvåg skoler og barnehage, Kulturskolen, leilighetsbygg på Lofoten brygge, sprinkling av boligblokk på Stokmarknes og museet på Å i Lofoten. Vi gleder oss!

Prosjekt barnehage og skole i Kabelvåg

Vi er med på store prosjekter som ny barnehage, barneskole og gymsal samt rehabilitering av ungdomsskole i Kabelvåg.

Silver Seed smoltanlegg

Nobel Rør utfører VVS-installasjoner på det nye smoltanlegget til Ellingsen Seafood AS på Mølnarodden

Sprinkling på Lofotmuseet

Nobel Rør har installert sprinkleranlegg i museumsbygningene på Lofotmuseet i Kabelvåg.

Kreta, rekkehus og boliger

Nobel Rør sørger for sanitærinstallasjoner og miljøvennlig varme.

Lofoten Brygge

Nobel Rør er underleverandør når de nye leilighetene på Lofoten Brygge skal bygges.

Gunnar Bergsvei 20

Moderne leiligheter med spektakulær utsikt og beliggenhet.

Sjøsiden boligpark

Med nydelig utsikt til innseilingen til Svolvær, bygges Sjøsiden boligpark med to blokker samt ti moderne rekkehus.

Nye leiligheter på Tinden Brygge

Nobel Rørinstallasjon står for VVS-arbeidene i de nye leilighetene på Tinden Brygge i Svolvær.

Nobel Rør bygger for fremtiden

I 2015 flyttet vi inn i nye lokaler sammen med fire andre lofotbedrifter. Vi gikk sammen om et nybygg - Osan Næringspark.