Produkter Tjenester Meny

Prosjekt ny barnehage og skole i Kabelvåg

Vi er stolte av å ha vært med på å ferdigstille nybygg av barnehage, barneskole og gymsal samt rehabilitering av ungdomsskolen i Kabelvåg. Prosjektet startet i august 2019 og er nå ferdigstilt. 

Vågan kommune skulle samlokalisere barnehage og skole i Kabelvåg ved den eksisterende ungdomsskolen. Dermed ble det lagt ut anbud på ny barnehage, ny barneskole og rehabilitering av ungdomsskolen. Den nye skolen ble dimensjonert til 520 elever og i prosjektet lå også en ny gymsal i tilknytning til ungdomsskolen. Les mer om detaljene på byggfakta.no.

Vi var VVS-entreprenør på prosjektene og leverte blant annet 27 energibrønner og flere kilometer med varmerør.